• "Sağlığınız Bizim İçin Değerli"
Randevu Talep Formu

EKLEM RAHATSIZLIKLARI

Image

EKLEM RAHATSIZLIĞI TÜRLERİ

ROMATOİD ARTRİT

Bu hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Eklemlerde sertleşme, şişme ve ağrı ile kendini gösterir. Eklem çeperlerinin arası su toplamaktadır. Zayıf kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığı yüksektir. Hastalığın ilerlememesi ve daha farklı sağlık sorunlarına yol açmaması için diyetisyen kontrolünde beslenme programı uygulaması gerekmektedir.

OSTEOPOROZ

Kemik kütlesinin azalmasıyla zayıflayan kemiklerin kırılabilir hale gelmesidir. Aşırı kafein ve tuz tüketimi, gençlik döneminde yeteri kadar kalsiyum alınmaması, vücuttan kalsiyum atımını arttıran ilaçların kullanımı, aşırı zayıflık ve hareketsizlik osteoporoz oluşumunda etkilidir. Tedavi sürecinde uygun egzersizler ile birlikte sağlıklı beslenmek gerekmektedir.

GUT

Image

Aminoasit metabolizmasındaki bozukluktan kaynaklı, yumuşak dokularda ve eklemlerde bazı maddelerin birikmesine sebep olan bir rahatsızlıktır. İkincil gut olarak adlandırılan rahatsızlık için risk faktörleri; kalp hastalıkları, şeker ve şişmanlıktır. Yumuşak dokuda ve eklemde madde birikimini engellemek ve gut komasını önlemek adına kişi sağlıklı beslenme programı uygulamalıdır.

OSTEOARTRİT

Kilolu kişilerde görülmektedir. Eklem yaralanmaları sonucu oluşmaktadır. Kullanılan ilaçlar sebebi ile vücuttan bazı besin öğelerinin atımı artabilmektedir. Kişinin kontrollü ve sağlıklı beslenme programı uygulaması gerekmektedir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

AKUPUNKTUR İLE EKLEM AĞRISI TEDAVİSİ

Eklem kireçlenmesi, yaşın ilerlemesi ile birlikte 40’lı yaşlardan sonra başlayan bir rahatsızlıktır.

Image

Eklemdeki kıkırdak tabakanın düzgünlüğünü kaybedip incelmesi ile başlayan süreç, kıkırdakların parçalanarak tahrip olması ile devam eder.

40’lı yaşlarda yeni kıkırdak dokusunun yapımı, genç yaşlara oranla daha yavaştır. Eklem sıvısı azalmaya başlar. Ayrıca eklem köşeleri ve iç yüzeylerinde “kireçlenme” oluşur. Yani kalsiyum yapısında maddeler birikmeye başlar.

Kireçlenme sıklıkla el, diz, ayak, kalça, boyun ve bel eklemlerinde görülür.

Hafif ve orta düzey eklem kireçlenmesinde akupunktur yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılır.

Tedavi başarısı kişiye göre farklılık gösterir. Ağrıyı azaltma açısından %60¬-70 civarında olumlu sonuçlar almıştır.

AKUPUNKTUR TEDAVİ SÜRECİ

Tedavi 10-14 seans olarak gün aşırı ve ortalama 30 dakika uygulanır.

Devam eden haftada 1, daha sonra ayda 1, 3 ayda 1 seans olarak uygulanır.

4-6 seans sonrasında genellikle ağrıya cevap alınır.

Tedavi sonunda yılda 1 kere akupunktur devam ettirilmelidir.

PROLOTERAPİ

İyileşmeyi uyarıcı özelliği olan bir enjeksiyon tekniğidir. Fenol, hipertonik dextroz, gliserin, düşük konsantrasyonlarda lidokain, cod liver oil gibi irritan ve proliferatif maddelerin ekleme, tendonlara, ligamentlere enjekte edilmesi esasına dayanır.

EKLEM ENJEKSİYONLARI

Kıkırdak harabiyeti ve aşınması gibi problemlerde, kireçlenmede eklemin içine ve çevresine, bağların içine ve çevresine ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastalığa ve şiddetine göre belirlenen bu ilaçlar, bir yandan hastanın ağrısını azaltırken diğer yandan da bozulan yapıyı onararak ameliyatsız tedavi imkanı sağlamaktadır.

EKLEM AĞRISI VE EKLEM SIVISINDA AZALMA

Image

Eklem ağrısı ve eklem sıvısında azalma yaş ilerledikçe ortaya çıkan kronik problemlerden biridir. Eklem ağrısı bazen eklem kapsülündeki harabiyeti bağlı olarak bazen de eklem sıvısındaki azalmaya yaşanabilir. Eklem sıvısındaki azalma; eklem kapsüllerinin birbirlerine yaklaşması ile ortaya çıkan bir durum olmaktadır. Tabii ki eklem ağrılarını onlarca nedeni vardır. İlk önce bu nedenin ortaya konulup tedavinin ona göre planlanması gerekmektedir. Tedavi planı oluştururken problem eklem kapsülümüzde ve eklem sıvısında ise PRP tedavisi ön plana çıkmaktadır.

EKLEM AĞRISI VE EKLEM SIVISINDAKİ AZALMA TEDAVİSİ

PRP

PRP tedavisi eklem ağrılarında ve eklem sıvısındaki azalma da başarılı yöntemlerden biridir. Eklem ağrısı ve eklem sıvısındaki azalmada PRPnin etkisi eklem sıvısını yerine geçmesi ile ortaya çıkmaktadır. PRP uygulaması ile birlikte azalan eklem sıvısı yerine konmaktadır. PRP tedavisi ile birlikte bazen hyaluronik asit enjeksiyonları da eklem kapsülü harabiyetlerinde tercih edilmektedir. Burada yine ayrıntılı muayene ve hastadan toplanan ayrıntılı bilgi tedavi planının oluşturulmasında etkilidir.

EKLEM İÇİ PRP UYGULAMASI

Eklem ağrısı ve eklem sıvısındaki azalma tedavisinde genel olarak iki haftada bir 4 seanslık uygulamalar yeterli olmaktadır. Bu dört seanslık uygulamaların ikisi PRP, ikisi de hyaluronik asit enjeksiyonları şeklinde söylemek mümkündür. Tabii ki hastalığı şiddetine hastalığın cinsine hastanın yaşına hastanın sağlık durumuna göre tedavi sıklıkları ve seans sayıları değişiklik gösterebilir.

EKLEM AĞRISI NASIL GEÇER?

EKLEM İÇİ PRP UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Image

Eklem ağrılarına geçirmenin yolu tabii ki birinci basamakta doktorunuza başvurmaktır. Doktor muayene sonrasında doğru tanı konulduktan sonra yapılması gereken ilgili ilaçların ve ilgili egzersizlerin yapılmasıdır. Kas gevşeticiler, ağrı kesiciler, lokalanestezik ilaçlar ve daha bir çok ilaç seçeneği mevcuttur. Danışanın ağrsını kesmeden önce odaklanması gereken yer, doğru tanıdı. Ağrı kesici ilaçlar ağrının karakterinde değişikliğe neden olabilir. Bu durumda tanıya ulaşmayı güçleştirmektedir. Enfektif durumlarda antibiyotikler, romatolojik hastalıklarda steroidler ve başka bir çok sebebin olduğu diğer nedenlerde başka ilaç grupları kullanmak gerekmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımı eklem ağrılarının bazen ilerlemesine ve mevcut durumun daha da ilerleyip daha kötü bir duruma dönüşmesine neden olmaktadır.

Yaşlanmaya bağlı kapsül harabiyeti eklem kapsülü harabiyeti ve eklem sıvısındaki azalma durumlarında PRP tedavisi iyi bir alternatiftir. Hastadan 10 cc lik 2 tüp kan alınır. Bu kan çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra trombositten zengin kısma ayrıştırılır. Böylece trombositten zengin plazma (platelet rich plazma) PRP elde edilmiş olunur. Elde edilen PRP, eklem içerisine enjekte edilir. Enjeksiyon dizil dış kısmında bulunan küçük bir boşluktan eklem içerisine gerçekleştirilir Loka anestezi bile gerektirmeyen çok basit ve çok kısa süren bir işlemdir. PRP uygulaması sonrası hasta günlük hayata anında dönebilir. Eklem içi PRP enjeksiyonu 5 dakika süren bir işlemdir.

EKLEM AĞRILARINDA OZON TEDAVİSİ

Eklem ağrılarında ozon tedavisi uygulanması yine ekrem içerisine ozon gazının enjeksiyon şeklinde uygulanır. Enfektif durumlarda daha sıklıkla tercih edilen eklem ağrısında eklem içi ozon gazı uygulaması radikal sonuçlara neden olabilmektedir. Ozon gazının 5-20 gama konsantrasyonunda yaklaşık 5- 20 ml harminde uygulanması ozon tedavisinde madrid deklarasyonu uyarınca önerilmiştir. Seans sayısı hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir.

EKLEM AĞRILARINDA AKUPUNKTUR TEDAVİSİ

Eklem ağrılarında akupunktur tedavisi genelde semptomatik amaçlı kullanılır. İlaç tedavisi de fayda göremeyen hasta gruplarında, tedaviye akupunktur uygulaması eklendiğinde başarı şansı arttırılabilir. Akupunktur uygulaması eklem çevresine iğnelerin batırılması ve diğer bütün vücut bölgelerinde çeşitli iğnelerin batırılarak kombine edilmesi ile uygulanır. İğneler vücudumuzda yarım saat bekler. Ardından çıkartılır ve hasta taburcu edilir.

EKLEM AĞRISI NEDEN OLUR

Eklem ağrısı nasıl geçer hepimizin zorlandığı konulardan biridir. Eklem ağrılarının bir çok sebebi vardır bu sebepler romatoid artrit gibi osteoporoz gibi gut gibi osteoartrit gibi kronik rahatsızlıklar olabileceği gibi büyüme ağrıları hafif travmalar gibi mekanik sebeplere de bağlı olabilir bir diğer sebep de tabii ki yaşlanmaya bağla eklem kapsülündeki ve eklem sıvısındaki azalmadır. Bazen efektif durumlarda enfeksiyona bağlı ağrılar gelişebilir. Bazen de kemik dokusundaki büyüme bize eklem ağrısı olarak ortaya çıkar.

Eklem ağrısı nedenleri çok çeşitlidir. Nedenin tam olarak tespiti muayene radyoloji ve laboratuvar yöntemleriyle mümkündür. İlk yapılması gereken her rahatsızlıkta olduğu gibi en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaktır. En ideal tedavi planı başvurunuz sonrasında oluşturulacaktır.


Doktorunuza Sorun

Biz Sizi Arayalım